Εναλλαγή Πλοήγησης
Το καλάθι μου

Επιστροφές Παραγγελιών

Η "the heart of jewellery" στοχεύει στην ικανοποίηση και χαρά των πελατών της.

Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής δικαιούται εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνσή του α) επισκευή του προϊόντος ή β) αντικατάστασή του ή γ) αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος ή δ) υπαναχώρηση από την πώληση.

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον:


Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή παραδίδεται είδος άλλο από αυτό της παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν ή κατεστραμμένη συσκευασία.


Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, ή ελαττωματικό κατά την παραλαβή θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία στην κατάσταση που παρελήφθη για να είναι έγκυρη η επιστροφή.

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα (απόδειξη αγοράς, εγγύηση, οδηγίες χρήσης) και στην αρχική του συσκευασία.

Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρία που θα υποδείξει η εταιρεία μας και με δική μας επιβάρυνση όταν πρόκειται για δική μας υπαιτιότητα.